Rapport1.htm

Viktigt om statistik:

Det är viktigt att Du arkiverar patienter som är färdigbehandlade och då anger att behandlingsserien avslutas. Det ger statistiken för avslutade behandlinsserier.
Det är även viktigt att Du markerar nybesök för statiskik för påbörjade behandlingsomgångar.

När det gäller statistik på väntetider är det viktigt att Du anger kontaktdatum. Som kontaktdatum föreslås alltid dagens datum, eftersom SG-X inte kan veta datum. Du måsta själv ange när patienten kontaktade Dig (mottagningen). När en tidigare patient återkommer måste nytt kontaktdatum anges.

Du kan få ex. bassängbesök exakt on Du använder "grupper" för att registrera bassängbesök. Har Du en enskild patient i bassäng och vill få med det i statistiken till socialstyrelsen bör Du göra en "grupp" med bara den patienten och registrera besöken som gruppbesök.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data