Rapport.htm

Statistik/Rapporter:

Du hittar dessa under 227.

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Månadsrapport 1344 Kassarapporter 968 2011 Patienter per kommun 1345 Gävleborg statistik 1554 Besöksstatistik 57 Behandlingsomgångar 1347 Fördelning av remisser 1348 Remissflöden 1348 Väntetider 1025 Sjukskrivning - Statistik  1648 Utvärdering per remiss 1346 Diagnosstatistik 580 Måluppfyllelse-statistik 854 VAS-statistik 592 DRI-statistik 946 PSFS-statistik 987 FAR statistik  1902 2040

Viktigt om statistik.

Antal besök Månadsrpport
Antal patienter Patientavgifter (kassarapport)
Behandlingsomgångar Patienter per kommun
Besöksstatistik Periodrapport
Diagnosstatistik Remissflöden
FAR statistik Sjukskrivning - statistik
Fördelning av remisser Statistik PSFS, DRI och VAS
Gruppbesök Väntetider
Gävleborg statistik Kontanta patientavgifter
JAAMIS

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data