Radera.htm

Radera gamla patienter:

Det finns möjlighet att rensa bort gamla patienter som inte besökt Dig på mer än 10 år.

På textmenyraden under:
Verktyg
       1551 Sys. adm
              1229 Rensa gamla journaler

Du kan väja t.o.m. datum för senaste besök för de patienter som skall rensas bort. Dock måste dom vara minst 10 år gamla.

O.B.S! att detta är en funktion som när den väl är genomförd finns ingen återvändo, utom genom att återställa från säkerhetskopia.

Det är ingen dum idé att ta en säkerhetskopia och lägga undan inna Du genomför denna operation, ifall, ifall.....

Titta igenom listan så att det inte finns någon som Du ändå vill ha kvar. Markera den i så fall och klicka på .

1968

Öppnar patientens journal.

Tar bort patienten från listan (den raderas altså inte)

1229 Rensar bort de patienter som finns i listan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data