Qlist.htm

VÄNTELISTA.

1321 på huvudverktygsraden öppnar väntelistan.


Qlist.htm#Q2
Väntelistan har utseende och funktion som patientregistret. Vissa funktioner är oåtkomliga, besöksregistrering, kvitto, betalstatus o.s.v. Listan sorteras efter "prioritet" och datum när den öppnas. 218
När Du skriver in patienten anger Du om patienten skall in på väntelistan och vilken prioritet som i så fall gäller. 219

För att ändra prioritet, eller andra uppgifter, dubbelklicka på patienten så öppnas fönstret för personuppgifter.


Qlist.htm#Q3

Med 217 flyttar Du patienten till "Aktuella" patienter (aktuell i den aktiva kliniken).


Qlist.htm#Q4

Med 5 flyttar Du patienten till "arkivet", d.v.s. patientlistan måste "visa alla" för att patienten skall synas.


Qlist.htm#Q5

220 skriver ut "patientkort" med personuppgifter, anteckningar och ev. O.B.S.-text.


Qlist.htm#Q6

I väntelistan kan Du snabbt visa diagnos och anteckning genom att hålla ner "Shift" (tangenten för "stor bokstav") och klicka med höger musknapp på patienten.

Du ser diagnosen i den blå rutan och anteckning i den gula.

Klicka utanför rutan för att stänga den.

282

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data