Prodreg.htm

Produktregister:

Under:
Arbeta med
      1458 Produktregister

Här kan Du skapa ett register över produkter Du säljer. Du kan Då välja produkt när Du skriver faktura på försäljning.

1459

3 skiftar mellan att visa alla eller bara de produkter som lagts in från Din klinik.

Du kan sortera på NR eller ARTIKEL gemon att klicka i resp. kolumnhuvud.

Du kan skriva in hur många Du har i lager för att hålla koll på lagernivå.

Du ser även hur många det sålts av varje produkt.

NY för att lägga till ny produkt (Ctrl + N).

Skriver ut produktregistret.

Sparar (Ctrl + S).

För att ändra markerad produkt (Ctrl + E) alt. dubbelklick.

För att ta bort markerad produkt.

visar hjälp F1.

stänger fönstret F12.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data