Privpat.htm

Privata patienter utanför försäkringssystemet:

I samband med rehabiliteringsgarantin har det blivit struligt med privatpatienter som inte skall debiteras landstinget.

När Du registrerar besök på privata patienter skall Du a bort markeringen vid "Landstingsbesök".

1766

I Klinikuppgifter kan Du ange om "Landstingsbesök" skall vara förvalt eller ej.

O.B.S! Under Inställningar, Debitering skall Du sätta JA på "Tillåt ändring av patientavgift".

För övrigt när det gäller privata patienter:

Skapa en åtgärd med 0 (noll) kronor i ersättnig, ex "P001"

1767

Skapa en, eller flera, taxekod(er), mellen 90 och 98 som innehåller hela beloppet som patienten skall betala.

1768

Använd sedan dessa koder i kombination för privata patienter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data