Post8.htm

Meddelandefunktion:
(Anpassad för talsyntes)

Med talsyntes kan allt manövreras fråm tangentbordet.

Funktionen öppnas med (F7) från Dagkalendern.

Du bläddrar i meddelanden med piltangenter upp - ned, väljer (öppnar) med (Enter).

För att ta bort ett meddelande, välj enligt ovan och tryck (Delete).

För att svara på ett meddelande, välj enligt ovan, tryck (Ctrl + S), skriv svaret och tryck (F12) för att skicka.

För att skriva ett nytt meddelande, tryck (Ctrl + N), bläddra bland mottagare med piltangent upp - ned, välj mottagare med (Enter), skriv Ärende och avsluta med (Enter), skriv meddelandet och tryck (F12) för att skicka.

För att välja fler mottagare, tryck (Ctrl + N) igen, bläddra med piltangent upp - ned, välj med (Enter), upprepa för fler mottagare.

För att avbrtyta, tryck (Ctrl + N) och (Escape), (F12) för att stänga fönstret.

(F12) Skickar meddelande (stänger fönstret).

(F7) stänger fönstret.

(F1) visar hjälp.


Tangentfunktioner:

F1 Visar Hjälp
F7 Stänger meddelanden
F12 Skickar meddelande (stänger fönstret)
Delete Tar bort valt meddelande
Ctrl + N Nytt meddelande (väljer mottagare)
Ctrl + S Svara på meddelande
Ctrl + N därefter Escape Avbryter meddelandefunktionen


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data