Post6.htm

Inställningar meddelanden:

Under kan Du göra inställningar för meddelanden.

Ljudsignal vid meddelande bestämmer om Du vill ha en ljudsignal när det finns ett meddelande som Du inte läst.
Du kan även ställa in intervall mellan signalerna, 1 - 65 sekunder.
Ljudsignalen är den samma som för påminnelser och Du kan välja signal under Inställningar, Påminnelser

Kontrollfråga vid radering innebär att Du får bekräfta borttagning av meddelande. Utan kontrollfråga raderar (Delete) utan att fråga.


Post6.htm#G1

Under kan Du även skapa en mottagargrupp.

1488

Tanken med en sådan är främst:
Om Du får meddelande från receptionen om ex. ett återbud och Du skall ge ett svar, går svaret normalt bara till den som skickade neddelandet. Om det finns fler receptionister vet Du kanske inte vem som är tillgänglig för att behandla svaret. Om Du skapar en grupp med samtliga receptionister kan Du enkelt skicka svaret till samtliga.

Klicka på 1489 (Ctrl + G) för att skicka till gruppen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data