Post5.htm

Välja visning:

Du kan välja om Du vill se inkommande- 1481 (Ctrl + I) eller utgående- 1482 (Ctrl + U) meddelanden.

Vid visning av inkommande meddelanden kan Du se om meddelandet är läst eller inte. I kolumnen "Läst" syns 1486 om Du öppnat meddelandet. Du kan även se om Du skickat svar. I kolumnen "Svar" syns då 1480.

Vid visning av utgående meddelanden kan Du se om mottagaren öppnat meddelandet. Då visas 1486 i kolumnen "Läst". O.B.S! att utgående meddelanden hos Dig är samma poster som inkommande hos andra. Av den anledningen försvinner Dina utgående meddelanden när mottagaren raderar sitt inkommande. Du kan inte radera utgående meddelanden, det sköter mottagaren.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data