Post4.htm

Svara på meddelande:

1480 (Ctrl + S) svarar på det meddelande Du har öppet.

Mottagare är redan vald och det ursprungliga meddelandet skickas med.

Vill Du skicka till grupp, klicka på 1489 (Ctrl + G).

Kort sagt: Tryck (Ctrl + S), skriv svaret, tryck (F12), (F12) igen om Du vill stänga fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data