Post3.htm

Nytt meddelande:

Klicka på 1479 (Ctrl + N). Skriv Ditt ärende i ärenderutan.

1483

Tryck (TAB) och skriv Ditt meddelande.

Välj mottagare:

1484

(Ctrl + R) markerar alla mottagare.

Klicka på 1489 (Ctrl + G) för att skicka meddelandet till ev. grupp.

Om Du markerar 1690visas mottagarna i meddelandet.

Tryck (F12) för att skicka, och (F12) igen för att stänga fönstret (om Du inte skall skriva fler meddelanden).

O.B.S! Du kan bestämma NÄR Ditt meddelande skall nå mottagaren. Det är bara att ange datum för leverans.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data