Post11.htm

Meddelande ang patient:

1642 i Patientregister, Bokningskalender och Sökfönster och Journal

Funktionen främst avsedd för reception och/eller sjuksköterska för att skicka meddelande till terapeuten ang. viss patient.

Funktionen för interna meddelanden öppnas.

1643

Ärende är ifyllt och mottagare är den teapeut som är registrerad i "kliniken" Du har aktiv.

Du skriver meddelandet och inget hindrar att Du ändrar eller lägger till fler mottagare.

Post11.htm#P1

Överst i meddelandet (när det når mottagaren) syns vilken/vilka som fått meddelandet, detta om 1690 är markerat.

1644


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data