Post10.htm

Vidarebefordra:

1608 (Ctrl + B) vidarebefordrar det meddelande Du har öppet.

Välj mottagare.

1484

Vill Du skicka till grupp, klicka på 1489 (Ctrl + G).

Kort sagt: Tryck (Ctrl + B), välj mottagare, tryck (F12), (F12) igen om Du vill stänga fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data