Post1.htm

Vertygsknappar, meddelandefunktion

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Skickar meddelande (F12) 1392 Nytt meddelande (Ctrl + N) 1479 Svara på meddelande (Ctrl + S) 1480 Vidarebefordra (Ctrl + B)  1608 Raderar markerad(e) meddelande(n) (Delete) Visa inkommande meddelanden (Ctrl + I) 1481 Utgående meddelanden (Ctrl + U) 1482 Skriv ut meddelande (Ctrl + P) Inställningar Receptionspost 1593 Öppnar journal (Ctrl + J)  54 Skapar påminnelse om meddelande Visar hjälp Stäng fönstret (utan frågor)

Skicka till grupp (Ctrl + G) 1489


Post1.htm#PK1

1392 (F12) skickar meddelande. (F12) stäner också fönstret, d.v.s. om Du skrivit ett meddelande, tryck (F12) för att skicka och (F12) en gång till för att stänga fönstret. Har Du inte skrivit något meddelande stänger (F12) fönstret direkt.


Post1.htm#PK2

(Delete) raderar det markerade meddelandet. Du kan även markera fler meddelanden genom att "dra" över de meddelanden Du vill radera och trycka (Delete).

O.B.S! Du kan inte radera utgående meddelanden, det sköter mottagaren.

Se även Inställningar.


Post1.htm#PK3
Om Ärendefältet innehåller ett korrekt personnummer öppnar 54 (Ctrl + J) patientens journal.
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data