ponline.htm

Physio Tools® On Line

Physio Tools® ingår inte i SG-X. Däremot erbjuder SG-X ett gränssnitt mot Physio Tools som gör det lättare för Dig att skapa och hålla reda på Dina, eller rättare, patienternas övningar.

O.B.S! att ANTWORK data inte håller med support på Physio Tools®. Det som ANTWORK data ansvarar för är endast gränssnittet mot Physio Tools®.

Physio Tools® marknadsförs av Physio Tools Ltd.

För att det skall fungera måste Du ha PhysioToolsConnector installerat på Din dator och ha en fungerande internetanslutnig..

Du behöver även göra några inställningar under Inställningar, Övriga program.

Du öppnar Physio Tools® med 389, under 586 febertermometern.

390

En lista med patientens samtliga sparade övningar visas.

NY öppnar Physio Tools® för att skapa ny övning till patienten.

391 öppnar Physio Tools® för visa patientens alla övningar, "klienthistorik".

392 öppnar den övning Du markerat i listan. Du kan ändra och skapa ny övning (Du kan även dubbelklicka i listan).

392 öppnar den övning Du markerat i listan för utskrift.

raderar markerad övning. O.B.S! att övningen endast raderas i SG-X's lista, den existerar fortfarande i Physio Tools®.

O.B.S! VIKTIGT! När Du öppnar Physio Tools från SG-X visas en ruta på skärman:

2006

Klicka INTE på OK förrän Du stängt Physio Tools® efter att Du är färdig. När Physio Tools® stängs skickas ett svar som SG-X väntar på. Klickar Du OK inan Du stängt Physio Tools® kan inte SG-X läsa svaret och Du får ingen länk i journalen.


Varför krångla till det med ett extra gränssnitt när man lika gärna kan öppna Physio Tools® på vanligt sätt för att skapa övningar?

Det beror ju lite på hur man arbetar.

1.)
Om Du arbeter från kalendern behöver Du aldrig gå in i något patientregister och söka efter patienten, sedan söka rätt på övningen Du vill titta på. Du bara markerar patienten i kalendern, klickar på 389 och dubbelklickar på övningen eller väljer NY.

2.)
Du behöver aldrig bekymra Dig om att skriva in patientuppgifter i Physio Tools®, det sköts av SG-X.

3.)
Om Du vill, se inställningar, kan Du få länkar till bilderna direkt i journalen, på samma sätt som med andra status. Du kan direkt öppna den aktuella övningen från journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data