Pnod.htm

Hämta personuppgifter:

För att hämta personuppgifter måste Du koppla upp mot internet.

Se Inställningar, ARV.

O.B.S! Det finns vissa begränsningar i funktionen, se här >>>>

Du väljer NY (patient) från patientregistret eller bokningskalendern, eller om det gäller en inskriven patient, patientuppgifter.

För ny patient, skriv i personnummer och klicka på eller tryck (F2).

Gäller det en ny patient dyker tillgängliga data upp i adekvata inmatningsfält och därmed är saken klar.

O.B.S! att ANTWORK data inte ansvarar för innehållet i de uppgifter som leveras eller att uppgifter finns tillgängliga.

Om efternamn redan finns får Du upp nedanstående fönster på skärmen:

Du kan välja om, och vilka, uppgifter Du vill uppdatera. För att underlätta valet placeras fönstret så att Du kan göra en direkt jämförelse. Markera uppgifter du vill föra över eller avmarkera de som inte skall tas med:

Du markerar de uppgifter Du vill överföra och klickar på "Uppdatera valda". I exemplet ovan kan Dina uppgifter om arbetstelefon vara färskare än det hämtade numret.

När det gäller förnamn har jag valt att sålla. Om det finns "tilltalsnamn" i uppgifterna från PKNOD väljer SG-X det. Finns inget tilltalsnamn tas det första av förnamnen (om det finns flera). Efternamn kommer med alla som finns i uppgifterna från PKNOD. Ovanståend man kallar sig för Åke, eg. döp till Sten Åke, eller ännu riktigare, Sten-Åke. I uppgifterna från PKNOD står Sten Åke, SG-X väljer det första. Hade uppgifterna besått av Sten-Åke hade SG-X tagit Sten-Åke, dubbelnamn kommer med båda.

Uppgiter om civilstånd är vaga och dessutom föremål för omarbetning. Det finns två olika koder för civilstånd.

I inställningar under fliken "ARV" kan Du välja om hämtade uppgifter skall beså av enbart versaler (smaken är olika).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data