Pdf.htm

PDF-fil:

PDF, Portable Document Fromat, är ett mycket vanligt format som öppnas med Adobe Acrobat Reader®. Acrobat reader® finns installerad på de flesta datorer. Har man den inte finns den att hämta HÄR.

Vad är Adobe PDF?


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data