Patuppg.htm

Patientuppgifter:

Om Du vill titta på patientuppgifter från kalendern eller patientlistan kan Du bara hålla ner (Ctrl) och klicka med hö musknapp på patienten. (I journalen trycker Du (F4)). För att stänga fönstret, tryck (F12) eller (Esc).

Du kan göra en enkel utskrift av uppgifterna (Ctrl + P).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data