Patstat1.htm

Patientstatus:
På begäran har denna funktion utvecklats...

Under:
586 Febertermometern
      510 Patientstatus

511
Finns det flera mallar Kan Du välja vilken Du vill använda. 514

Statuset är ett formulär med olika fält att fylla i. Fältens antal, och rubriker bestäms av den mall Du använder. Du kan ändra, ta bort och skapa nya mallar.

Se DATUM på patientstatus.

Du skriver in text i formulärets skrivrutor. Använd TAB och SKIFT + TAB för att flytta mellan rutorna. ENTER fungerar inte här eftersom det är skrivfält med fler rader, ENTER ger bara radbrytning. Du skall inte använda radbrytningar i onödan, se tips om att skriva i journal.

Om Du lämnar ett textfält helt tomt överförs inte rubriken för detta fält till till journalen om Du inte kryssat i "överför tomma". 515
Du kan påverka antalet tomrader mellan rubrikerna vid överföring till journalen. Enda relevanta värden är väl 1 eller 2. 1134

516 överför formuläret till journalen.

Som exempel kan det se ut som nedan:

517

Finns fler status på patienten kan Du välja: 518

Du kan ändra i ett redan sparat staus om det inte är signerat, 519

O.B.S! att om Du sedan för över det till journalen så kommer allt med till journalen, och på ny plats. Det är alltså ingen god idé att föra över ett status flera gånger.

Välj NY om Du vill göra ett nytt status. Du kan då välja en ny mall om Du vill.

220 skriver ut statuset. O.B.S! att 515 och 1134 har samma påverkan på utskriften som på överföringen till journalen.

Se: Skapa nya mallar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data