Patreg4.htm

Snabbtangenter i patientregister:

Dubbelklicka på en patient:
Snbbregistrering av besök (Ctrl + S).

Håll ner vä. musknapp på en patient:
Öppnar patientens journal (Ctrl + J).
Beroende på Inställningar, Journal kan Du välja att öppna "Patientformulär" istället (F7).

Håll ner (Ctrl) och klicka med hö. musknapp på en patient:
Visar patientuppgifter (bara för att läsa).


Patreg4.htm#PS1

F? :

F1
Öppnar "Hjälp".

F7
Öppnar "
Patientformulär".

F9
Öppnar "Malleditorn".

F8
Kontrollerar remissers giltighet.


Patreg4.htm#PS2

Ctrl + ? :

Ctrl + A
Öppnar
patientanteckningar.

Ctrl + B
Öppnar patientens besöksregister.

Ctrl + E
Öppnar fönstret för patientuppgifter (Ändra).

Ctrl + J
Öppnar patientens journal (Du kan även hålla ner vä. musknapp).

Ctrl + K
Skriver ut patientkvitto.

Ctrl + N
Öppnar fönstret för NY patient

Ctrl + P
Skriver ut patientkort.

Ctrl + R
Öppnar registreringsbilden för besök.

Ctrl + S
Snbbregistrera besök (Du kan dubbelklicka på patienten).

Ctrl + T
Skriver ut tidkort.

Ctrl + U
Öppnar Patientstatus.

Ctrl + X
Stänger patientregistret.


Patreg4.htm#PS3

Alt+ ? :

Alt + A
Flyttar markören för att ändra "
arbetsdatum".

Alt + F
Öppnar frikort.

Alt + K
Skriver ut Kallelse till patient.

Alt + M
Skickar Kallelse till patient med E-mail.

Alt + V
Skiftar mellan att "visa alla" och bara aktuella.

Alt + Z
Autotext .


Patreg4.htm#PS4

Ctrl + Alt + ? :

Ctrl + Alt + A
Öppnar
Akupunkturjournal.

Ctrl + Alt + B
Öppnar Bildjournal.

Ctrl + Alt + F
Öppnar FYSIO-X.

Ctrl + Alt + I
Öppnar fönstret för inkommande remiss.

Ctrl + Alt + P
Öppnar PatientSpecifik Funktionell Skala (PSFS).

Ctrl + Alt + S
Öppnar Smärtbild.

Ctrl + Alt + T
Öppnar TNS/TENS-bild.

Ctrl + Alt + V
Öppnar VAS-Skala.

Ctrl + Alt + W
Öppnar Enkel VAS-Skala.

Ctrl + Alt + X
Öppnar SG-X Status.

Ctrl + Alt + D
Öppnar Externa dokument.


Patreg4.htm#PS5

Ctrl + Shift + ? :

Ctrl + Shift + K
Kopierar patientens personnummer till klippbordet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data