Patreg2.htm

Utskrift patienregister:


Under Meny hittar Du utskrift av patientlista:

Det finns två listor, en "vanlig" och en lite enklare (spar papper).

För att skriva ut den "vanliga" behöver Du bara trycka Ctrl+L.

Den innehåller personuppgifter, diagnos och ev. OBS-text

Utskriften omfattar de patienter som visas på skärmen, d.v.s. att Du kan sortera efter de fält som finns i listan "På (sortering)" och selektera på vanligt sätt. Om Du ex. vill skriva ut viss åldersgrupp (personnummer), visst geografiskt område (postnummer/-adress) o.s.v.

Väntelistan kan skrivas ut i prioritetsordning (sortera på "Akt").

Den enkla listan innehåller bara personnummer, namn, frikort och telefonnummer.


Patreg2.htm#Pr29

(Ctrl + L) skriver ut "patientregister / väntelista" med personuppgifter och ev. O.B.S.-text


Patreg2.htm#Pr30

(Enkel lista) skriver ut en enklare lista med personnummer, namn, frikort och telefonnummer.


Välj (plocka) patienter till utskrift:

Patreg2.htm#Pr230

Under Meny hittar Du "Plocka till lista"

Med kan Du "plocka" valfria patienter som skall skivas ut i listan. Ex. om Du på semestern skall lämna över några patienter till kollegor eller om Du tvingas ringa ett antal patienter i något ärende kan Du göra en telefonlista till dessa patienter.

Det öppnas en liten lista innuti patientlistan. Klicka i patientlistan på de patienter Du vill ha med på utskriften. (Dubbelklicka inte! Det är = registrera besök.) De skrivs ut i den ordning dom har i den lilla listan. Vill Du ta bort någon ur lilla listan: markera och klicka på "Ta bort". Du kan även "Rensa" listan så att den blir tom.
O.B.S! att det går att sätta in dubbletter i den lilla listan, SG-X kollar inte om en patient redan finns där

Med den lilla listan fortfarande öppen på skärmen kan Du sedan välja för att skriva ut patienterna antingen i form av en "vanlig" lista eller en enkel lista

I lilla listan kan Du välja 2091 för att skapa en maillista till valda patienter.

Om den lilla listan är tom får Du ett felmeddelande om Du försöker skriva ut.

Den lilla listan tömms när Du stänger patientregistret.


Radhöjd vid utskrift:

Du kan ställa in radhöjden vid utskrift.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data