Patreg1.htm

Esc, en "het" tangent!
(Sökning i patientregister)

Du kan selektera listan genom att skriva in text i Sök-rutan.Om Du trycker Esc så ställer sig markören i sökrutan. Skriv in den eller de första bokstäverna i det Du söker.

Här har jag skrivit h. Sökningen startar en sekund efter senaste tangenttryckningen.

Alla patienter som har den bokstaven först i efternamnet visas då. Om jag skrivit in ho hade bara Hollqvist och Holmström visats i listan.

Du kan använda * och ? för "okända" bokstäver i strängen. Ex. skriv in *z för att visa alla vars namn innehåller bokstaven z, eller Du kan skriva in ?z för att visa alla vars namn har z som andra bokstav. Det spelar ingen roll om Du använder gemener eller versaler (stora eller små bokstäver).

Du kan göra samma sökning på alla olika kriterier som finns under sortering.

Du kan göra ny sökning genom att trycka Esc och skriva nya bokstäver.

Esc två gånger tar tillbaka hela listan igen.

Ett tips: När Ditt patientregister börjar bli stort och Du skall hämta en patient från "arkivet" är det klokt att göra en sökning innan Du markerar "Visa alla". Om Du vet att Du skall hämta en "Lundkvist" från arkivet, tryck Esc, skriv "lund", markera "Visa alla". Då kommer bara namn som börjar på "lund" att finnas i listan. Att Du skall göra sökningen först är för att spara tid. Det går förhållandevis fort att selektera ut posterna medan sortering tar tid.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data