Patreg.htm

PATIENTREGISTER:

Öppnas med 104 på stora verktygsraden.

Viktigt om patientregistret!

Arbetsdatum Postgiro/Faktura
Arkivera patient Radera patient
Besöksregistrering Snabbtangenter
Hämta patient från arkivet Sortering
Journal Söka i patientregister
Ny patient Tidkort
Patient-ID Utskrift av patientregister
Patientkategorier Verktygsrad
Patientkvitto Visa alla
Patientuppgifter

Patreg.htm#Pr40

Verktygsrad:

MENY  VERKTYG  VISA  Patientkategori

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Skriv in ny patient 6 Fler patientrelaterade val 560 Från arkiv till aktuella patienter 134 Arkivera patient 135 Remittent 295 Sök i patientregister (Esc) 296 Besöksregistrering (Ctrl + R) 57 Snabbregistrering av besök (Ctrl + S) 58 Kopierar personnummer till klippbordet (Ctrl + Shift + K)  729 Patientens besöksregister (Ctrl + B) 55 Patientkvitto (Ctrl + K) 168 Skicka E-post 492 Kalla patient 959 Journal 54 Meddelande ang patient 1642 Resekortet (SLL) 778 e-frikort 2109 Fråga e-frikort  2160 Påminnelse Patientanteckning (Ctrl + A) 173 Statusmeny 586 Sök 'Nybesök' (endast i väntelista)


Patreg.htm#Pr41

Under 560 finns "Fler patientrelaterade val":

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Patientuppgifter (Ctrl + E) 56 Kuvertadress 1334 Blanketter 1506 Frikort 95 e-frikort 2109 Påminnelse Tidkort (Ctrl + T) 339 Reseintyg 475 Remisser 1179 Recept 1200 Patientkort (Ctrl + P) 220 Kontrollera remisser (F8) 477 Väntelista 217 Plus-/Bankgiro/Faktura 311 Kvittera Plus-/Bankgiro/Faktura 313 Ta bort Plus-/Bankgiro/Faktura 315 Importera journaltext 697 Avlidna patienter 1671 Radera patient Journalsäkerhet  1931


Patreg.htm#Pr42

Under Felr patienrelaterade val 560 och Remisser 1179 finns:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Röntgenremiss 1004 Utgående remiss 1180 Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I) 1181 Behandlingsserie (Ctrl + Alt + E) 1247 Remissvar 1293


Patreg.htm#Pr43

Under Felr patienrelaterade val 560 och Recpt 1200 finns:

Klicka på "knappen" för att se funktionen.

FYSS-recept 1201


Patreg.htm#Pr45

Under MENY finns:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Plocka till lista 604 Skriv ut lista (Ctrl + L) 466 Enkel lista 466 Kontrollera remisser 477


Patreg.htm#Pr35

Under VERKTYG finns:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Återställ kolumner 899 Visa patient-ID 966 Kontrollera aktiviteter 1401


Patreg.htm#Pr37
Under 959 finns kallelser och SMS:

Klicka på "knappen" för att se funktionen.

Kallelse/remissbekräftelse per brev 195 Kallelse/remissbekräftelse per mail 1044 Kallelse per telefon 1590 Skicka SMS 1694


Patreg.htm#Pr2

Patientlistan visar Patientlistan visar alla patienter i arkivet om 3 är markerad, annars bara de patienter som är aktuella.


Patreg.htm#Pr3

Med 5 kan Du arkivera färdigbehandlade patienter, 1950 skall då vara omarkerad.. Du bör flytta inaktuella patienter till registret för att hålla den aktuella listan så överskådlig som möjligt och för att statistiken till socialstyrelsen skall bli riktig.
Knappen finns även i bokningskalender och journal.

Om Du skall hämta en patient från arkivet så markerar Du "Visa alla" 3, markerar patienten och klickar på 4 så blir patienten aktuell. Sedan kan Du avmarkera "Visa alla" igen.


Patreg.htm#Pr14
Om Du använder patientkategorier kan Du välja vilken kategori som skall visas i pateintregistret. 1320

Patreg.htm#Pr4

För att skriva in en ny patient klickar Du på NY (Ctrl + N).


Patreg.htm#Pr5

Under 560 (fler patientrelaterade val) finns ett flertal olika funktioner. Flera av nedan beskrivna funktioner kan finnas där.


Patreg.htm#Pr6

294 (Ctrl + E) öppnar patientuppgifter för att göra ändringar.


Patreg.htm#Pr7

raderar patienten ur patientregistret.

Detta är väl något som Du skall vara mycket försiktig med. Det finns ingen möjlighet att återskapa varken patientuppgifter eller journal efter det att Du raderat patienten. Eg. endast om något fel uppstått har Du användning för denna funktion.

Du kan även radera GAMLA patienter. d.v.s. patienter som inte besökt Dig på mer än 10 år. Under Kontroller, Kolla MYCKET gamlapatienter, kan Du lista patienter som inte besökt Dig på mer än 120 månader. Därifrån kan Du med röda krysset ta bort patienten ur SG-X.


Patreg.htm#Pr7

tar bort patienten från väntelistan.


Patreg.htm#Pr8

57 (Ctrl + R) öppnar fönstret för besökssregistrering.

Patreg.htm#Pr9

För att registera besök ställer Du in "Arbetsdatum" i patientregistret.

274

Dubbelklicka i datumfältet för att komma till dagens datum.


Patreg.htm#Pr10

58 (Ctrl + S) "snabbregisterar" besöket.

Du kan även dubbelklicka på patienten för att registrera besök.


729 (Ctrl + Shift + K) Kopierar patientens personnummer till klippbordet.

För RAPP-användare:

Om Du markerar patienten i kalender, patientregister eller är i journalen, klicka på 729 eller tryck (Ctrl + Shift + K) för att kopiera patientens personnummer till klippbordet.

Sätt markören i rutan för personnumer i RAPP och tryck (Ctrl + V).


Patreg.htm#Pr11

(Lika i patietregister och kalender)

54 (Ctrl + J) öppnar patientens journal.

O.B.S! Du kan även bara hålla ner vä. musknapp tills journalen öppnas.


Patreg.htm#Pr12

59 öppnar ett fönster för att registrera frikort.


Patreg.htm#Pr13

55 (Ctrl + B) öppnar patientens besöksregister.


Patreg.htm#Pr15

295 Om patienten är länkad till en remittent så är det här Du kan finna honom eller henne.


Patreg.htm#Pr16

217 Här flyttar Du patienten till/från väntelistan.


Patreg.htm#Pr17

297 (Ctrl + A) öppnar patientens anteckningsblock.


Patreg.htm#Pr18

(Lika i patietregister och kalender)

339 (Ctrl + T) visar ett "tidkort", patientens bokade tider (i kalendern) 10 veckor framåt.


Patreg.htm#Pr19

195 Du kan skriva ut adress på kuvert eller vanligt papper anpassat för att läggas i C5 fönsterkuvert.


Patreg.htm#Pr20

(Lika i patietregister och kalender)

168 (Ctrl + K) skriver ut kvitto till vald patient.


Patreg.htm#Pr21

(Lika i patietregister och kalender)

959 skriver ut kallelse till patient, antingen per brev (Alt + K) eller per mail (Alt + M).

1694 Skickar SMS till patienten.


Patreg.htm#Pr22

här kan Du skapa automatiska påminnelser.


Patreg.htm#Pr23

778 tar Dig till inloggning i landstingets sjukresekortsystem (SLL).


Patreg.htm#Pr24

298 Skriver ut plusgiro-/bankgiroblankett/faktura på patientavgift.


Patreg.htm#Pr25

313 Kvitterar plus-/bankgiro/faktura (när Du fått betalt).


Patreg.htm#Pr26

315 tar bort utskrivet plus-/bankgiro/faktura (krediterar).


Patreg.htm#Pr27

220 (Ctrl + P) skriver ut "patientkort" med personuppgifter, anteckningar och ev. O.B.S.-text


Patreg.htm#Pr28

475 skriver ut "Tillstånd för sjukresor".


Patreg.htm#Pr31
586 öppnar en
undermeny med olika status.
Patreg.htm#Pr32

För att snabbt se patientuppgifter i patientlistan kan Du bara hålla ner Ctrl. och klicka med hö musknapp på patienten.


Patreg.htm#Pr33

Du kan se om patienten har ett gällande frikort.

O.B.S! att det är arbetsdatum som utgör grunden för indikeringen.

352

Patreg.htm#Pr34
Du kan sortera listan efter vilken kolumn Du vill, klicka i kolumnhuvudet på resp. kolumn. Här sorterad på Efternamn. 7

23 Söka i patientregister


Patreg.htm#Pr36
Om Du skulle behöva se SG-X's interna ID för patienten finns detta i patientregistret under Verktyg, Visa PatID.

Du kan behöva det i samband med elektroniska remissvar.

Tips: Klicka i kolumnhuvudet för att sortera i nummerordning.

Om valt visa Patient ID syns det på fler ställen.

500

Patreg.htm#Pr37
Under menyn "Visa" kan Du välja att visa patienter med remiss (eg. remissdatum), patienter med läkare eller alla patienter (oavsett läkare eller remiss). 977

Patreg.htm#Pr46

"Djupa arkivet":

I patientregistret, under:
560 Fler patientrelaterade val
      1671 Avlidna

Kan Du placera patient i "Djupa" arkivet. Detta för ex. avlidna patienter och sådana som man eljest inte vill skall komma i fråga i hanteringen.

I patientregistret, under:
Visa
      1671
Visa avlidna

kan Du ta fram en lista på dessa patienter.


Patreg.htm#Pr44

Viktigt att veta redan från början:

Vad är "arbetsdatum"?
Att registrera patientbesök.


Patreg.htm#Q1

VÄNTELISTA.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data