Patientkort.htm

Patientkort:

Från väntelistan, kalendern och patientregistret kan Du skriva ut patientkort.

Från patient- och väntelistan: Markera patient, tryck (Ctrl + P).

Från kalendern eller journalen: Markera patient, klicka på , och sedan på .

Kortet innehåller personuppgifter, anteckningar och ev. O.B.S.-text.

Du kan ex. använda det om en kollega skall behandla patienten någon enstaka gång, eller som ett meddelande till ex. hjälpmedelscentralen. Du skriver då in texten i patientens anteckningsblock , sparar och skriver sedan ut patientkortet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data