Patientid.htm

Patient ID:

Varje patient har ett ID (nummer) i systemet. Det innebär att men kan referera till en patient utan att röja identiteten utåt.

Patient ID visas ex. i patientregistret.

500

Du ser det i Patientuppgifter.

1527

Längst ner till vä. i bokningskalender när Du markerat ett namn.

1528

I besöksregistret.

1529


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data