Patant.htm

Patientanteckning:

Patientanteckning skall inte förväxlas med daganteckning.

Patientanteckning är ett anteckningsblock eller kladdblock som är bundet till patienten där Du kan göra anteckningar som Du kanske inte vill skriva in i journalen. Att skriva i anteckningsblocket fungerar ungefär på samma sätt som att skriva i journalen.

När Du skriver ut patientkort är det dessa anteckningar som hamnar i kortets textfält.

I journalen kan Du enkelt visa anteckning genom att klicka på 419.

Anteckningen finns i patientuppgifter. I kalender och patientregister finns anteckningen under 173.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data