PatKat.htm

Patientkategorier:

Du kan, om Du vill, dela in patienterna i kategorier. När Du registrerar besök på en patient som tillhör en kategori så kommer även besöket att "märkas" med den kategorin. Det innebär att Du sedan från besöksregistret kan selektera ut besök från en viss kategori. Detta kan också göras i kombination med diagnos. Därmed har Du fått ett verktyg för egen statistik när det gäller olika typer av patienter och/eller diagnoser.

För statistik patientkategorier, se selektering av besöksinformation samt under XLÄNK Rapporter, Besöksstatistik.

Du kan välja att visa olika kategorier i patientregistret.

För ytterligare gruppering av patienter, Se XLÄNK Fler patientlistor.


PatKat.htm#PK1

Från menyn:
Arbeta med
      Patientkategorier

Välj NY för att registrera en ny kategori.

Du sätter ett namn på kategorin (Beskrivning) och, valfritt, Anmärkning.
Klicka på OK eller .

Om Du tar bort markeringen vid "Aktuell" syns bara kategorin i listan om Du markerar "Visa alla" (samma princip som i patientlistan).

Du tilldelar patienten kategori från "Patientuppgifter". Du kan även skapa kategorier där, på ort och ställe.

Hur selekterar man fram information?

Bakom finns en anteckning knuten till varje kategori. Är det ett företag kanske Du har en kontaktperson, telefonnummer eller liknande som Du vill anteckna.

Med kan Du se vilka patienter som ingår i markerad kategori.

För statistik patientkategorier, se selektering av besöksinformation.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data