Orsak.htm

Orsak till sjukdom och död:

Om man registrerar en diagnos från kapitel S eller T (frakturer och skador), så skall även Orsaken till skadan anges.

Här finns socialstyrelsens lista över orsaker, 21.155 stycken (ICD-10, kapitel V, W, X och Y).

1758

Du kan söka dels på kod, dels på fem ord i textsträngen (endast ett ord per ruta).

Ex. En patient har halkat på en isfläck på jobbet och skadat sig. Skriv i resp. sökruta:

Fall
is
förvärvsarbete

Det ger 21 förslag till orsak.

Ett tips är att med enkla ord som is, börja och sluta ordet med ett mellanslag.
Altså mellanslag, is och mellanslag. I ovanstående exempel minskar antalet förslag till 10 eftersom vi slipper orsaker som innehåller kollision.

När Du hittat en passande orsak så dubbelklickar Du på den eller markerar den och klickar på OK eller trycker F12.

Man får tänka sig för lite när det gäller vokabulären som används:
Söker man på ett ord som "ramlat" ger det inget, det kallas "fall". Man har inte "krockat" med bilen utan är inblandad i en "kollision". Det är heller ingen idé att söka på benbrott eller liknande, det är ju närmare en diagnos, försök med "skdad" istället. Lycka till!!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data