OldKvitto.htm

Kvitto från tidigare år:

Öppna patientens besöksregister. Välj tidsperiod som omfattar besöken Du vill skriva ut.

Markera de aktuella besöken genom att trycka ned vä. musknapp och "dra" öven besöken så att de blir markerade.

Klicka sedan på .


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data