NyRemittent.htm

Ny remittent:

2026

Det första som frågas efter är doktorns kombikakod. Du fyller i den om Du har den annars lämnar Du fältet som det är. O.B.S! Nödvändig uppgift för remissbesök i Stockholm.

O.B.S! Norrbottens läns landstin, se här >>>

Listan till höger "kokas ner" vartefter Du skriver in uppgifter i de rosa fälten till vänster. Om den remittent Du håller på att skriva in dyker upp i den högra listan så dubbelklicka på den raden.

Uppgifterna matas då in i fälten till vänster och Du behöver bara klicka på OK. Var noga med att kolla till höger om remittenten redan finns för att undvika dubbletter!

"Senast ändrad" är inget Du skall fylla i. Det visar just bara när uppgifterna om läkaren/remittenten senast ändrades.

Namn, adress, telefon o.s.v. är inga konstigheter.

Specialitet gäller om doktorn har någon sådan, antingen enligt doktorn själv eller om Du vill markera att doktorn är bra på något särskilt. 40 tecken.

Remittentkategori:

132

Här markerar Du vilken typ av läkare/remittent det är. Detta för statistik till socialstyrelsen.

Ev. ytterligare anmärkningar om doktorn. 80 tecken.

NyRemittent.htm#NR3
Med 249 kan Du kopiera en remittent. Om Du ex. får en remiss från en vårdcentral som Du tidigre registrerat en annan remittent från kan Du öppna den första remittenten, bara ändra till det nya namnet och klicka på 249.

NyRemittent.htm#NR1

Gävleborg:

Hälsocentral är obligatorisk uppgift i Gävleborgs läns landsting.

1056

NyRemittent.htm#NR2

Västmanland:

Om Du markerat

1677

så måste Du fylla i

1676

också. Ex. 'KIRV' för 'Kirurgen Västerås'.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data