NyMail.htm

SG-X Mail:

Mailfunktionen skickar mail men hanterar inte inkommande mail. Varför? Se här >>>

Vad kan man använda mail till?

1829

Liksom tidigare behöver Du göra inställningar innan det kan fungera.

Alla har använt mail så här endast det som är speciellt för SG-X.

O.B.S! att mailfunktionen kopplar upp och testar SMTP-anslutningen i och med att Du öppnar fönstret. Det kan därför ibland dröja några sekunder.

NyMail.htm#MM5

Förutom att skriva in mottagare direkt kan Du välja från patient-, remittent- eller adressregister.

1833

Klicka på 1834 (Ctrl + A) för att öppna listan.

1835

Du sorterar listan genom att klicka i kolumnhuvudet på ex. "Efternamn". (Esc) flyttar markören till sökfönstret på samma sätt som i patientregistret.

Dubbelklicka på den adress Du vill ha. O.B.S! att den röda pilen visar i vilket fält adressen hamnar.

1836

Du kan ha fler mottagare i varje fält. Om Du avser att plocka i fler adresser kan Du klicka på 1837 (Ctrl + X) för att listan inte skall stängas mellan varje val.

Om Du manuellt skriver in fler adresser separeras dom med kommatecken.

NyMail.htm#MM22

Du kan bifoga fil(er) i Ditt mail. Klicka på 1834 (Ctrl + F) och välj fil att bifoga. Om Du skriver in fler filer manuellt skall dessa separeras med semikolon.

Normalt stängs mailfönstret när mailet skickats. Om Du vill skicka upprepade mail med vissa uppgifter kan Du "spara" dessa genom att markera "Spara" vid det Du vill behålla. Skall Du ex. skicka ett meddelande till fler patienter kanske det är snyggast att skicka ett till var och en istället för att alla's adresser kommer med i huvudet.

Du kan göra mallar för mail. Du gör dom i malleditorn. Klicka på 170 (Ctrl + M) för att välja fil.


NyMail.htm#MM2

Du kan även skicka mail från anteckningar och journal:

Det fungerar på liknande sätt som vid vanlig utskrift. D.v.s. om Du i anteckningen markerar ett textavsnitt så är det det avsnittet som hamnar i rutan 'Meddelande'. Om Du inte markerar någon text kommer hela anteckningen med i mailet.

I journalen gäller samma sak. Du kan markera, eller låta bli att markera, text i både journal och daganteckningar (övre och nedre textfältet i journalen). När det gäller journalen kan Du bestämma om Du vill utesluta journal eller daganteckningar.

495

I mail-bilden tar Du bara bort markeringen för det Du inte vill ha med. O.B.S! gör detta innan Du markerar 'bifoga som fil' (se nedan).


NyMail.htm#MM3

Mail från journal och anteckningar kan du välja att 'bifoga som fil'.

Om Du markerat 'bifoga som fil' kan Du inte ångra Dig. Då måste Du stänga mail-funktionen och börja om från början.

496

Det innebär att dokumentet bifogas 'utanför' själva meddelandet som en 'RTF'-fil och öppnas sedan i ex. Word eller WordPad. Texten behåller då sin formatering, fetstil, indrag, färger osv. Detta i motsats till då texten ligger i meddelandet, då det bara är 'flat' text.

När Du skickar mail från journalen görs en automatisk daganteckning om detta.

1839


NyMail.htm#MM4

Kan man skicka journaler och remissvar över internet??:

Om Du, enligt mina intentioner, inte skrivit något i journalen som identifierar patienten, namn, adress eller andra personuppgifter så kan man nog det. I mail som SG-X producerar medföljer bara SG-X's interna ID för patienten.

497

Du kan sedan meddela mottagaren om patientens identitet via telefon, ett separat mail eller på annat lämpligt sätt. Med patientens tillåtelse kan Du ju även skicka ex. ett remissvar med personuppgifter (som Du då får skriva in manuellt i meddelandet). Att skicka ett separat mail med identiteten är relativt säkert. Det är mycket svårt för någon ute på nätet att snappa upp båda mailen och lyckas med att kombinera uppgifterna. Man kan ju även fråga sig vem som skulle ha interesse av det. När mailen väl är framme så kan ju bara den som kan logga in i 'brevlådan' läsa de båda mailen för att se vem paienten är.

Lite är väl sekretessen beroende av vad journalen innehåller. Är det mycket känsliga uppgifter skulle jag nog inte använda mail för kommunikation. I sådana lägen är väl rekommenderad post att föredra.

Tanken är att Du skall kunna använda mail-funktionen för ex. remissvar till doktorn. En annan tanke är att om och när Du ex. lämnar över patient till kollega så kan Du skicka hela, eller delar av, journalen till kollegan. En fördel med mail är att doktorn eller kollegan kan kopiera in texten direkt i sin journal och på så sätt slippa en massa papper eller att manuellt skriva in uppgifterna.

Om en kollega skall ta över skriver han/hon in patienten i sitt system. Öppnar mailet, kopierar texten och 'klistrar' in den i sin journal tillsammans med lämplig anteckning.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data