NoNum.htm

Patienter utan personnummer:

Har Du en patient utan personnummer, utlänning eller liknande, kan Du klara Dig genom att mata in "000000-0000" och tryck Enter. SG-X skapar då ett nummer: 000000-0001 o.s.v. Detta är naturligtvis inget giltigt nummer men systemet accepterar det. Du kan skriva journal, registrera besök och debitera patienten patientavgift men inte skicka räkning till landstinget.

Om det är en patient för vilken landstinget skall betala ersättning via ARV måste Du snarast ändra till patientens riktiga personnummer, INNAN Du registrerar besök på patienten.

Om det är en asylsökande eller liknande så måste besöken ev. redovisas på papper. Kontakta landstinget (ARV) för info eller se här >>>.

För att, som sjukgymnast, hantera ex. utlänningar helt hutanför försäkringssystemet måste Du göra en särskild åtgärdskod med 0 (noll) i ersättning, en taxekod med patientavgift som motsvarar den ersättning Du vill ha av patienten, dessutom måste Du registrera ett "företag" i SG-X, registrera patienten på företaget innan Du sedan registrerar besök.

Se även Patienter utan personnummer i Skåne.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data