Newyerar2018.htm

Årsavslut 2017:

Nytt år och nya utmaningar gäller Er alla.

Till att börja med skall 2017 avslutas.
Alla besök registreras, skickas in och kontrolleras att allt stämmer.

Sedan är det dags att göra årsavslut, se här >>>

Nationella taxan för 2018, se här >>>

Har Ni andra avtal eller är auktoriserade så kolla/ändra priser för ersättning efter behov.


Etableringar inom SLL (ni som redovisar till ARV):

Ersättningskoder (åtgärder) har ändrats som Ni säkert hört talas om.
Andning och cirkulation blir båda AS2 och resten "flyttar upp" ett hack.
Det blir bara 7 koder, så här...

AS1 = AS1
AS2 = AS2
AS3 = AS2
AS4 = AS3
AS5 = AS4
AS6 = AS5
AS7 = AS6
AS8 = AS7

Ex. Du som jobbar med rörelse och stödje har haft AS6 skall nu istället använda AS5.

Under Arbeta med, Åtgärder, skall Du i så fall ändra "standard- åtgärd" till AS5, se här >>>

Sedan måste Du vara uppmärksam eftersom SG-X föreslår samma åtgärd som tidigare besök.
Besöket kommer upp med AS6 och Du måste manuellt ändra till AS5. Det blir lite krångligt till
att börja med innan alla besök hunnit få den ny koden.

Detta gäller alltså även för övriga koder som ändras, AS3, AS4, AS5, AS7 och AS8.
Bara AS1 och AS2 förblir som tidigare. Se här >>>


Auktoriserade inom SLL (ni som redovisar til GVR):

Några skall kanske gå över till den "nya" taxan som började gälla 2017-01-01.
Ni behöver i så fall importera nya priskoder, se här >>>

Du skall importera gvrpris2017.txt

Under Arbeta med, Prissättning, skall standard för nybesök
inte längre vara 0 - Nybesök Normalbesök om Du använt det tidigare.
Det skall i så fall vara 1, 2 eller 3.


Övriga landsting
har jag mindre koll på men Västernorrland skall ju börja med filöverföring via PriComp.
Detta skall redan vara helt förberett så Ni behöver bara göra årsavslutat och
uppdatera nationella taxan och fortsättningsvis skapa fil istället för kvittobunt.


Till sist önskar vi ett bra avslut på gamla året, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data