Newsgx.htm

Högt uppskattade kunder, vänner och kollegor!

Under senare år har jag allt oftare fått frågan:
"Vad händer med SG-X om du lägger av?"
Har väl oftast svarat att det kommer att ordna sig ...

Glädjande nog kan jag säga att så nu är fallet.
Från halvårsskiftet välkomnas två nya medarbetare i
företaget, Ulrika Johansson och Patrik Thölin, båda
med gedigen erfarenhet av system- och programutvecklig.
De saknar djupare kunskap om vården men "jag skall
lära dom allt jag kan", som Baloo sa.

Detta skall garantera SG-X kvalité och fortlevnad genom
vidareutveckling och migration till en modern
utvecklingsplattform som kommer att möta alla nya krav
på integrering och interaktion med övriga system inom vården.

Vi kommer fortsatt att satsa på Era behov och önskemål
precis som tidigare och utveckla nya funktioner vartefter
behov uppstår.

Vi hoppas att det skall leda till att fler kollegor tar
steget och satsar på SG-X när nu fortlevnaden är garanterad.

Själv kommer jag så småningom att överlåta det tekniska
till Patrik och Ulrika i allt större usträckning men
jag hoppas få vara Er närmaste kontakt för frågor och
support i många år till.

Nu kommer inte detta helt gratis. Mer arbete innebär större
kostnad. SG-X har haft samma pris sedan starten i början på
90-talet så en prishöjning är knappast omotiverad. På sikt
hoppas vi att Ni skall få mer för pengarna. Till halvårsskiftet
2016 kommer en prishöjning till 375 kr/månad (inkl. moms),
i paritet med dom flesta andra programalternativ.

Vänliga hälsningar Åke, Patrik och Ulrika


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data