Newbie.htm

När Du börjar:

Välkommen som användare av SG-X. Hoppas programmet skall vara till nytta och nöje!

Grundläggande, steg för steg, instruktioner för nya användare:

Du har redan registrerat en användare i programmet enligt instruktioner som följde med CD'n.

Om Du inte registrerat Din klinik så är det dags att göra det.
Se särskilt om Du arbetar utanför försäkringssystemet, är kiropraktor eller Naprapat.

När det hela är klart klickar Du på OK.

Markera sedan den nya "kliniken" och klicka på OK. Du är nu installerad som användare av SG-X och har därmed även angivit namn, telefon, kombika och sådant som sedan kommer med i filer till Landstinget, på utskrifter av brev och journaler.
Stäng sedan SG-X och öppna det igen. Programmet läser in nödvändiga uppgifter när det startas.

En god idé är att importera postortsinformation. Under Arbeta med, Import, Adressdata. Du får då hjälp vid inskrivning av nya patienter.

Titta sedan under Arbeta med, Åtgärder. Du kanske behöver importera åtgärdskoder, lägga till nya eller ändra ersättningar. Om inte annat skall Du ange "standard"-åtgärder.

Det är lika bra att kontrollera Arbeta med, Taxekoder också. Särskilt om Du arbetar utanför försäkringssystemet, är kiropraktor eller Naprapat.

Under Inställningar, Debitering finns ex. om Du vill använda taxekod 11 vid nybesök och om Du vill registrera besöken som betalda.

Under Inställningar, Journal kan Du bl.a. bestämma om Du vill skriva daganteckning i samband med besöksregistrering eller om Du rent av vill öppna journalen då Du registrerar ett besök.


Newbie.htm#NB1

Så, nu är systemet igång och nästa steg blir att skriva in patienter. Antingen Du skall börja med SG-X direkt eller om en månad eller.... så skriv in de patienter som Du räknar med är aktuella vid den tidpunkten.

Öppna patientregistret med stora verktygsraden.

För att skriva in en patient, välj NY.

Du börjar med personnumret direkt. Inom SLL, se hämta personuppgifter.

Fortsätt med övriga uppgifter om patienten.
Gör till en vana att registrera fullständiga uppgifter om patienten, adress o.s.v.

Registrera ev. remiss.

Registrera diagnos.

När allt är klart, klicka på OK eller tryck (F12).

Sedan är det bara att nöta på tills nödvändiga patienter är inskrivna.


Newbie.htm#New1

Patienten finns nu i patientregistret.

Viktigt om patientregistret.

Skall Du använda tidboken kan Du boka in patienterna i den redan nu.

För att registrera patientbesök, dubbelklicka på patienten. (samma i kalender och patientregister).

Tänk på, att i början föreslår SG-X nybesök för alla patienter eftersom programmet inte vet något om tidigare besök.

Under stora verktygsraden kan Du direkt se vilka besök Du registrerat idag.

Skall Du börja skriva journal från början så finns flera olika status Du kanske kan ha nytta av.

Se tips om att skriva i journal.

Det finns även en del mallar, journalmallar (finns att importera), rubrikmallar och patientstatus. Du kan skapa egna mallar och dom enklaste att arbeta med är rubrikmallar.

Se även "skriva i mallar",


Newbie.htm#NB2

När det är dags att skicka in besöksinformation till landstinget så skiljer det sig lite mellan olika landsting.

Stockholm    


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data