NewYear.htm

Skapa nytt år (årsavslut):

Under:
Arkiv
773 Nytt år

kan Du avsluta det gångna året och skapa nytt år.

O.B.S! Beväpna Dig med ev. ny taxa och nya takbelopp innan Du börjar!


O.B.S! Innan Du skapar nytt år skall samtliga besök för det gamla året vara inskickade.
och
Alla samlingsräkningar, månadsvis, skall vara skapade (behöver inte vara utskrivna).

Under Arkiv, Nytt år gör Du årsavslutet.


I och med att Du skapar nytt år så återställs vaningar för takbelopp.

Överfört från tidigare sätts lika med noll eftersom det troligen inte är aktuellt när Du vill skapa nytt år.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data