Network.htm

Desktopversionen i nätverk:

O.B.S! att desktopversionen inte är avsedd att användas i nätverk. Det fungerar men systemet blir långsamt. Access-databasen är utmärkt när man kör den på en och samma dator men är inte avsedd att köras i nätverk.

Som en temporär lösning eller om man bara vill komma åt saker lite sporadiskt så.... Tänk på att inte låta programmet stå öppet på någon av arbetsstationerna när Du inte använder det, då blir det långsamt för andra användare.


Programmet skall vara installerat på samtliga datorer.

Databasen ligger på en av datorerna.

När Du registerarar användare på de övriga datorerna skall "Klinik (sökväg)" peka på datorn med databasen.

1704


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data