Naprapat.htm

SG-X utanför försäkringssystemet, Ex. naprapater:

I klinikinställningar anger man "vårdgivartyp":

1862

Terapeuter som arbetar utanför försäkringssystemet markerar: "Ej inom förs.systemet"
och tar bort markeringen vid "Landstingsbidrag".

Se även (tillfälliga) patienter utanför försäkringssystemet

Vårdgivare utan kombika eller vårdgivar ID hos landstinget anger 90000010M01 tills vidare. Detta kombikanummer visas inte i utskrifter från SG-X.


Naprapat.htm#NP1

Ersättningstak:

Ersättningstak gäller dem som är anslutna till försäkringssystemet och får sin ersättning från landstinget.

För övriga vårdgivare gäller bara att sätta taket tillräckligt högt, ex. 1500000 för tak 1 och 1600000 för tak 2. Tak 2 måste vara högre än tak 1.


Naprapat.htm#NP2

Åtgärder:

För Dig som idag inte är ansluten till försäkringssystemet skall "ersättning" i alla "åtgärder" vara 0 kr Utom när det gäller försäkringsbolag.

Välj:
Arbeta med
      Åtgärder

för att ändra åtgärder.


Naprapat.htm#NP3

Taxekoder:

Taxekoden styr patientavgiften, d.v.s. den kostnad vårdgivaren tar ut av patienten.

Välj:
Arbeta med
      Taxekoder

för att ändra taxekoder.

Två taxekoder innehåller "logik", kod 06 och 12:

Kod 06 tar hänsyn till frikort och är väl inte aktuellt för Dig utanför försäkringssystemet om Du inte har något system med rabattkort då Du kan sätta en lägre avgift för taxekod 06.

Kod 12 tittar på patientens ålder och ändrar taxekoden i förhållande till den. Landstingspatienter upp till 18 års ålder är avgiftsbefriade. Om Du ger rabatt till ungdomar kan Du använda denna taxekod. Åldersgränsen anges i inställningar, debitering.


Naprapat.htm#NP4

Kod 11 kan Du använda om Du har en särskild avgift för förstagångsbesök. Du markerar Nybesök i registreringsbilden.

Kod 08 "värnpliktig/Häktad" styrs av om Du markerar den rutan i registreringsbilden och ger patientavgift = 0 kr.

Kod 00 "Återbud" och 99 "Uteblivet besök" är koder som Du inte bör ändra.

För övrigt föreslår jag att Du använder kod 01 och, om Du behöver flera lägger till 02 - 05 efter behov.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data