Mobilus.htm

1906

Mobilus Digital Rehab AB

Det finns en "genväg" till Mobilus i SG-X. Det är inget komplett interface eftersom det rör sig om envägskommunikation.

Funktionen öppnar Mobilus, det är allt. Du hittar den under Status.

Se Inställningar, Övriga program vad Du behöver göra för att det skall fungera.

O.B.S! Mobilus Digital Rehab är ett fristående företag och ANTWORK data tar inget ansvar för programmet eller håller med någon som helst support.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data