McAfee1.htm

Error 3050, Can't lock file:

Under 2013 - 2015 har några användare haft problem med SG-X.

"Error 3050 Can't lock file" har dykt upp i tid och otid ev. följt av en rad error för att till sist bli utkastad ur SG-X.

Vi har nu identifierat en orsak. Stort tack till Mats Månsson, Sport och Rehabkliniken, Bromma, som inte bara stått ut med ett trilskande SG-X i drygt ett år utan dessutom till slut satt fingret på orsaken.

Orsaken är anti-virus-programmet McAfee® Internet Security när det är inställt på "Kontinuerlig sökning" (sökning i realtid). Det krockar med SG-X så att problemet uppstår.

Samma problem kan uppstå om Du har McAfee Security Scan Plus på Din dator.

Åtgärd, se här >>>

Vill Du läsa mer, se här >>>

Se även Error 13, Type missmatch.

Se avne Norton >>> och Avast >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data