Mallimport.htm

Import av journalmallar

Det finns några journalmallar som Du kan importera till Ditt mallbibliotek.

Under:
Arbeta med
        1386 Import
                170 Import journalmallar

Kan Du importera mallar till Ditt ordinarie förråd.

Om Du klickar på 1404 så öppnas en lista med mallar.

1405

Markera den mall Du är intresserad av och klicka på 848 så kan Du studera mallen. Klicka på 1386 för att importera mallen.

Mallarna gör absolut inget anspråk på att vara fullständiga eller perfekta. Dom har tillkommit för att användare frågat efter dom. Dels kan Du göra helt egna mallar, dels kan Du ändra i de mallar Du importerar (efter importen). Mallarna används sedan för att kopiera in i journal, brev, intyg, SMS eller kallelse..

Mallimport.htm#JM2

 

Du kan även importera en grid att lägga in i journalen för att ex. föra in mätvärden o.s.v.

2121

Du kan flytta i griden med piltangenter, upp, ner och åt sidorna. Om Du importerar en grid kan Du sedan under Verktyg, Mallar, Journalmallar göra rubriker på x- och/eller y-axeln. Lite spännande och plats för experiment :-)

 

Se även Skriva i mallar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data