Malled.htm

Malleditor:

Under:
Verktyg
      Mallar
            Malleditor

Eller tryck (F9)

Kan Du göra mallar för rubriker i klinikjournalen.

Se även:
Mall för Boka Doktorn
Mall för Faktureringsavgift
Mall för Kallelse
Mall för Mail

819

Klicka på NY för att skapa en mall.

Ge mallen ett namn i det gröna fältet. Även om det går att ge fler mallar samma namn skall Du undvika det (av enkelt insedda skäl).

Skriv in rubrikerna i det vita textfältet.

Skriv huvudrubriker längst till vänster.
Underrubriker inleder Du med TAB (TAB talar om att det är en underrubrik).

sparar mallen.

Om Du använder mallar i journalen som skall kompletteras med värden eller text kan Du i mallen ange platsen med XX. När Du satt in mallen i journalen och skall fylla i de aktuella värdena eller orden trycker Du (Ctrl + Q). Det första "XX" markeras och Du skriver in vad som skall stå där. Tryck (Ctrl + Q) igen och nästa "XX" markeras o.s.v.

Exemplet ovanför ger följande resultat: 817
Om Du klickar i "Indrag underrubriker" blir resultatet följande: 818

Malled.htm#ME1
I den vänstra rutan ser Du Dina sparade rubrikmallar. 820

Du kan markera en mall och klicka på 138 för att redigera mallen eller på för att radera mallen.

346 öppnar inställningar.


Malled.htm#ME2

När Du sedan har journalen öppen ställer Du markören där mallen skall sättas in och klickar på 170 och 821. Då öppnas listan med Dina rubrikmallar och Du väljer vilken Du vill sätta in.

Se även mall för besöksregistrering samt hur Du väljer mall.


Malled.htm#ME3

När Du skriver in en ny patient kan Du sätta in rubrikerna direkt i journalen.

Under fliken "Diagnos/kategori/Grupp/Företag" kan Du öppna listan med rubrikmallar.

Markera den Du vill ha i journalen. 822

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data