MallEd2.htm

Inställningar rubrikmallar:

Under 346 i malleditorn finns inställningar.

1395

Du kan bestämma om mallarna skall sättas in med fetstil och/eller understrykning.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data