Mall1.htm

Skriva i mallar

Om Du utformar Dina mallar enligt nedan:

1406

så kan Du använda Ctrl + Q för att "tabba" mellan "xx". När Du satt in en mall, tryck Ctrl + Q så markeras de första "xx" ut så att Du kan skriva direkt. När texten är klar under den rubriken, tryck Ctrl +Q igen och skriv under nästa rubrik.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data