Makulera.htm

Makulera besök:

Om besöket redan är insänt till landstinget så kommer arbetsbilden att innehålla uppgift om detta.

99

Det visas Kvittonummer, nummer på Sändning och Smlingsräkning samt ett besöks-ID.
Dessutom är Registrera på menyraden utbytt mot:

100

Hela arbetsbilden är oåtkomlig, d.v.s Du kan inte ändra något. Det enda Du kan göra är att Makulera besöket, Sända på nytt eller ta bort besöket.

Makulerar gör Du om Du sänt in ett godkänt besök men med felaktiga uppgifter. Ex. patienten kom med ett gällande frikort i efterhand och Du är bussig nog att åtgärda det. Då makulerar Du kvittot, och registrerar sedan ett nytt besök med de riktiga uppgifterna.

Sänder på nytt gör Du om det blivit något fel på kvittot så att det inte registrerats på NSSO. Innan besöket registrerats får Du möjlighet att ändra det som varit felaktigt.

Tänk på att Du inte kan registrera om, eller registrera på nytt, ett besök som är mer än två år gammalt (SLL).

Se Ta bort registrerat besök.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data