Mailuse.htm

Vad kan man göra med Mail?

Från textmenyn högst upp kan Du skicka mail rent allmänt.

Från hjälpmenyn kan Du skicka mail direkt till ANTWORK data.

Du kan skicka kallelse till patienten.

Du kan skicka patientens bokade tider med mail.

Du kan skicka månadsrapporten till revisorn mad mail.

Du kan skicka remissvar direkt från journalen.

Du kan skicka inkommande-, utgående remisser och remissvar med mail.

Du kan skicka Euro Accident Bedömningssamtal och Avslutande rapport med mail.

Och mer ...


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data