LstSskArv.htm

Lista särskilt arvode:

Under:
Landstingsmenyn
       Lista särskild åtgärd

Listar besök med särskilt arvode för viss samlingsräkning. Detta om det behövs som komplement till samlingsräkning (Särskilt arvode enligt bilaga).

Välj samlingsräkningsnummer för vilken Du vill lista besök med särskilt arvode.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data