Lst5.htm
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar


Örebro, Västra götaland, Östergötland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Jämtland och Kronoberg
(alla landsting som använder Privera/PriComp utom Västmanland)
:

För Örebro, se HÄR >>>

För Jämtland, se HÄR >>>

För Västmanland, se HÄR >>>

I 'Klinikinställningar' vid 'Etablering ID' skall Du skriva Din fyrsiffriga kod som Du fått från landstinget följt av mottagningsnummer, två siffror.
Ex. 123400 om Din kod är 1234 och mottagningsnummer är noll = huvudpraktik (fler mottagningar numreras 01 - 09).

"Vårgivarspecialitet" Får Du uppgift om från landstinget. Det skall vara ex. 21 eller 22 beroende på om det är A- eller B-praktik. Om Din åtgärdskod för normalt arvode är 2202 så är vårdgivarspecialiteten 22. Åtgärden Du sedan använder i SG-X är 02.

738


Under:
        Arbeta med
        Åtgärder

670

Välj det verksamhetslän Du arbetar i och importera åtgärder när Du blir tillfrågad.

136

Åtgärder och taxekoder bör se ut ungefär som ovan.
Konrollera att alla priser stämmer.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data