Lst4.htm
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar
Sista fliken "Landsting".


Värmlands landsting:

I klinikinställningar för Värmland skall Etablering-ID vara ett fyrsiffrig nummer som Du får från landstinget plus kliniknummer (två siffror).

Se här >>>.

738

Du skall även ange "Vårdgivarspecialitet" (I princip A- eller B-praktik för sjukgymnaster).

Du skall ange det Du fått meddelat från landstinget men generellt brukar A-praktik vara = 21 och B-praktik = 22, se här >>>.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data