Lst25.htm

Landstinget Värmland, Elektroninsk överföring av besöksinformation:

Landstinget i Värmland börjar från 2011-05-01 med elektroninsk överföring av besöksinformation till landstinget via Privera.

Se vad som behöver göras.

Om landstinget vill ha en testfil:

Gå in i Klinikinställningar, fliken "Värmlands läns landsting". Ändra från DRIFT till TEST.

1091

Skapa fil:

Från Landstingsmenyn, välj "Lägg på fil".

Kontrollera fil:

När Du skapat filen kan Du kontrollera innehållet. Från Landstingsmenyn, välj "Filer till landstinget".

"Skarp" fil:

När Du så småningom skall skapa en skarp fil ändrar du i Klinikinställningar, fliken "Värmalnds läns landsting". Ändra från TEST till DRIFT.

1092
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data